ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μαγνητικές αντλίες κατασκευασμένες από ενισχυμένα θερμοπλαστικά ή φθοριούχα πολυμερή και εσωτερικά εξαρτήματα κατασκευασμένα από κεραμικά οξείδια και γραφιτούχο άνθρακα, κανένα μεταλλικό μέρος δεν έρχεται σε επαφή με το αντλούμενο υγρό. Οι συνδυασμοί υλικών, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που είναι κατάλληλα για προσωρινή ξηρή λειτουργία, οι διαθέσιμες εκδόσεις ATEX και η ευελιξία επιλογής μεγέθους κινητήρα, κάνουν αυτές τις αντλίες κατάλληλες για διακίνηση κάθε είδους χημικών.