Δίδυμα Πιεστικά με Πίνακα Inverter

    Δίδυμα Πιεστικά με Πίνακα Inverter2020-01-25T23:15:38+00:00

    Project Description

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    Πιεστικά συγκροτήματα με 2 αντλίες μεταβλητής ταχύτητας για επαγγελματική χρήση. Τα συγκροτήματα περιλαμβάνουν ηλεκτρικές αντλίες, βάση έδρασης, κοινό συλλέκτη αναρρόφησης με βάνα για κάθε αντλία & κοινό συλλέκτη κατάθλιψης με βάνα και βαλβίδα αντεπιστροφής για κάθε αντλία, αναλογικό αισθητήριο 4..20mA και αναμονή σύνδεσης δοχείου. Περιλαμβάνεται ηλεκτρικός πίνακας με 2 Μετατροπείς Συχνότητας (Frequency Converter), PLC & LCD οθόνης αφής 7” για αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.