ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποβρύχιες υδραυλικές αντλίες βαρέως τύπου με αναδευτήρα, κατασκευασμένες από High Chrome. Χρησιμοποιούνται για εφαρμογές αμμοληψίας, εμπλουτισμού παραλίας, εκβάθυνση λιμανιών & καναλιών,καθαρισμούς φραγμάτων, πόντιση υποβρύχιων καλωδίων, βιομηχανικά αντλιοστάσια, μεταλλευτικές εφαρμογές (διακίνηση μεταλλευμάτων, καθαρισμών δεξαμενών καθίζησης, έλεγχος στάθμης σε σήραγγες).