ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτρικός πίνακας για την αυτόματη λειτουργία και προστασία δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος. Δυνατότητα αυτόματης / χειροκίνητης λειτουργίας, κυτίο ABS, IP54 – 55.