ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ηλεκτρικός πίνακας για την αυτόματη λειτουργία και προστασία 1 ηλεκτρικής αντλίας. Η εκκίνηση πραγματοποιείται με διακόπτη Y/Δ. Μεταλλικό ερμάριο, γενικός διακόπτης, θερμική προστασία, επιτηρητής τάσης και στάθμης.