ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Εύκαμπτος σύνδεσμος 1΄΄- 1 1/4΄΄- 1 1/2΄΄, L = 60 – 80 – 100cm