ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Γραναζωτές αντλίες αυτόματης αναρρόφησης κατάλληλες για διακίνηση παχύρευστων υγρών χωρίς στερεά σε αιώρηση, όπως λιπαντικό λάδι, καύσιμα, diesel κλπ