Μονά Πιεστικά με Πίνακα Inverter

    Μονά Πιεστικά με Πίνακα Inverter2020-01-25T23:14:46+00:00

    Project Description

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    Πιεστικά συγκροτήματα με 1 αντλία μεταβλητής ταχύτητας για επαγγελματική χρήση. Τα συγκροτήματα περιλαμβάνουν ηλεκτρική αντλία, βάση έδρασης, αναλογικό αισθητήριο 4..20mA, στήλη κατάθλιψης με βάνα, αντεπίστροφη βαλβίδα και αναμονή σύνδεσης δοχείου. Περιλαμβάνεται ηλεκτρικός πίνακας με Μετατροπέα Συχνότητας (Frequency Converter) για αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.