Οικιακής χρήσης πιεστικά

    Οικιακής χρήσης πιεστικά2020-01-25T23:13:56+00:00

    Project Description

    Οικιακής χρήσης πιεστικά

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    Πιεστικά συγκροτήματα 220V για αύξηση πίεσης σε απλές εφαρμογές. O αυτοματισμός γίνεται με ηλεκτρονικό ρυθμιστή ή με πιεστικό δοχείο και πρεσσοστάτη & μανόμετρο.