ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατάλληλες για χρήση με καθαρό νερό και υγρά που δεν είναι χημικά επιθετικά προς τα υλικά από τα οποία κατασκευάζονται. Ως αποτέλεσμα της αθόρυβης λειτουργίας τους, οι αντλίες αυτές χρησιμοποιούνται ευρέως σε οικιακές εφαρμογές, όπως η διανομή νερού σε πιεστικά συγκροτήματα, καθώς και η άρδευση κήπων