ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι αντλίες της σειράς BC35, κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα και χυτοσίδηρο, είναι υπερδιαστασεολογημένες και ανθεκτικές στην μηχανική καταπόνηση, είναι εφοδιασμένες με πτερωτή διπλού καναλιού και είναι σε θέση να αντλούν υγρά που περιέχουν ινώδη αιωρούμενα στερεά. Είναι ιδανικές για την άντληση λυμάτων, νερού με λάσπη, υπόγειων και επιφανειακών υδάτων σε χώρους όπως πολυκατοικίες, δημόσια κτίρια, εργοστάσια, πολυώροφα κτίσματα και υπόγειους χώρους στάθμευσης, χώρους πλύσης κ.λπ.