ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατάλληλες για χρήση με καθαρό νερό και υγρά που δεν είναι χημικά επιθετικά προς τα υλικά από τα οποία κατασκευάζεται η αντλία. Οι αντλίες αυτόματης αναρρόφησης JSW συνδυάζονται με μικρά ή μεσαίου μεγέθους συγκροτήματα πίεσης για την άρδευση και ύδρευση. Έχουν σχεδιαστεί για την άντληση νερού ακόμα και σε περιπτώσεις όπου υπάρχει αέρας. Λόγω της αξιοπιστίας τους και του γεγονότος ότι είναι εύχρηστες, συνιστώνται για χρήση σε οικιακές εφαρμογές όπως η διανομή νερού σε πιεστικά συγκροτήματα, για την άρδευση κήπων και εκτάσεων κ.λπ. .

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως160/min (9,6h)
Μανομετρικό έως 90m