ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι αντλίες RX-VORTEX / GM είναι κατάλληλες για χρήση με βρώμικο νερό που δεν περιέχει μηχανικώς διαβρωτικά σωματίδια και συνοδεύεται από κάθετο φλοτέρ που σημαίνει ότι οι αντλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ιδιαίτερα μικρούς χώρους. Οι σχεδιαστικές λύσεις που έχουν υιοθετηθεί, όπως η πλήρης ψύξη του κινητήρα, εγγυώνται την αξιοπιστία της αντλίας. Είναι κατάλληλες για χρήση σε οικιακές εφαρμογές, όπως για την εκκένωση βρώμικου νερού που περιέχει αιωρούμενα στερεά