ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποβρύχιες αντλίες λυμάτων με κοπτήρες βαρέως τύπου για επαγγελματική χρήση. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για άντληση λυμάτων από φρεάτια και βιομηχανική χρήση