Αντλίες Αυτόματης Αναρρόφησης

Αντλίες Αυτόματης Αναρρόφησης2020-01-13T22:29:10+00:00

Αντλίες αυτόματης αναρρόφησης κατάλληλες για άντληση νερού με αιωρούμενα στερεά, λάσπης, λυμάτων, θαλασσινού νερού κλπ.