Πλαστικές Αντλίες

Πλαστικές Αντλίες2020-01-13T22:26:12+00:00

Πλαστικές αντλίες των οποίων το μικρό μέγεθος, ο χαμηλός θόρυβος και η πλήρης απουσία στεγανωτικών μέσων τις καθιστούν ιδανικές στην εφαρμογή σε οποιοδήποτε ειδικό εξοπλισμό και περιβάλλον.