Πυροσβεστικά Συγκροτήματα

Πυροσβεστικά Συγκροτήματα2020-01-13T22:13:46+00:00

Πυροσβεστικά συγκροτήματα κατάλληλα για πυροσβεστικά συστήματα με πυροσβεστικούς κρουνούς και “sprinkler”, που εγκαθίστανται σε κτίρια και βιομηχανικούς χώρους.