ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ : 3x110kW

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΥΔΡΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ: 1200kW

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΗΤΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ BOOSTER ΓΙΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΧΙΟΝΩΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ : 15kW – ΠΙΕΣΗ 25bar

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ EN 12845 – Οργανισμός Λιμένος ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 2018

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ – εγκατάσταση σε Εργοστάσιο παραγωγής επίπλων ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2018

Εγκάτασταση πυροσβεστικού σε βιομηχανία υφασμάτων – ΑΙΓΥΠΤΟΣ