Αντλίες Λυμάτων & Ακαθάρτων

Αντλίες Λυμάτων & Ακαθάρτων2020-01-13T22:23:25+00:00

Αντλίες Λυμάτων & Ακαθάρτων κατάλληλες για χρήση σε εφαρμογές όπως αποστράγγιση μικρών πλημμυρισμένων περιοχών (δωμάτια) σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.