Αντλίες Θετικής Μετατόπισης

Αντλίες Θετικής Μετατόπισης2020-01-13T22:29:32+00:00

Αντλίες θετικής μετατόπισης κατάλληλες για διακίνηση λαδιών, λιπαντικών, καυσίμων, diesel, παχύρευστων υγρών και άλλων υγρών.