Μονά Πιεστικά με Πίνακα

    Μονά Πιεστικά με Πίνακα2020-01-09T21:50:07+00:00

    Project Description

    ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

    Πιεστικά συγκροτήματα με 1 αντλία σταθερής ταχύτητας 220V ή 400V για επαγγελματική χρήση. Τα συγκροτήματα περιλαμβάνουν ηλεκτρική αντλία, βάση έδρασης, πρεσσοστάτη & μανόμετρο, στήλη κατάθλιψης με βάνα, αντεπίστροφη βαλβίδα και αναμονή σύνδεσης δοχείου. Περιλαμβάνεται ηλεκτρικός πίνακας για αυτόματη και χειροκίνητη λειτουργία.