ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποβρύχιες εργοταξιακές αντλίες βαρέως τύπου για επαγγελματική χρήση. Ελαιολίπαντος κινητήρας, διπλός μηχανικός στυπιοθλίπτης σε λουτρό ελαίου, ΙΡ68, class F. Κατάλληλες για χρήση σε: εργοταξιακή αποστράγγιση, τάφρους και φρεάτια αποστράγγισης, διακίνηση ακάθαρτου νερού με στερέα σε αιώρηση σε βιομηχανικές και μεταλλευτικές εφαρμογές.