ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

“Δίδυμο πιεστικό συγκρότημα αυτόματης αναρρόφησης με ενσωματωμένους μετατροπείς συχνότητας. Αθόρυβης λειτουργίας.
Το BSM2V MÈTA είναι μια λύση plug and play, το συγκρότημα περιλαμβάνει: κοινή βάση, ανοξείδωτους συλλέκτες, βάνες & βαλδίδες αντεπιστροφής.
Το Vsd ελέγχει την έναρξη και τη διακοπή της κάθε αντλίας και επιτρέπει τη διατήρηση σταθερής πίεσης.”