ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντλίες υγρού δακτυλίου αυτόματης αναρρόφησης monoblock με περιφερειακή πτερωτή και υγρό δακτύλιο για εγγυημένη επανεκκίνηση.
CA: έκδοση με σώμα αντλίας και ενδιάμεσο από χυτοσίδηρο.
B-CA: έκδοση με σώμα αντλίας και ενδιάμεσο σε ορείχαλκο (οι αντλίες παρέχονται πλήρως βαμμένες).

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 40lt/min (2,4m3/h)

Μανομετρικό έως 53m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πιεστικά συγκροτήματα, διακίνηση νερού, ύδρευση, άρδευση. Διακίνηση θαλασσινού και υφάλμυρου νερού (τύποι B-CA)