ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποβρύχιες αντλίες με αξονική κατάθλιψη και ανοιχτή πτερωτή.
Διπλός μηχανικός στυπιοθλίπτης άξονα με θάλαμο λαδιού. Μικρών διαστάσεων σε ποικιλιά εκδόσεων κατάλληλες για πολλές διαφορετικές εφαρμογές.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 500lt/min (30m3/h)

Μανομετρικό έως 20m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Άντληση νερού με αιωρούμενα έως 10mm, αποστράγγιση, εκκένωση φρεατίων, εξαγωγή νερού από λίμνες, κανάλια, άντληση βρόχινου νερού, άρδευση.