ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποβρύχιες αντλίες με ανοιχτή (vortex) πτερωτή. Διατίθενται σε έκδοση με στόμιο με σπείρωμα ή κατάλληλες για σύνδεση σε ταχυσύνδεσμο
Διπλός μηχανικός στυπιοθλίπτης άξονα με θάλαμο λαδιού.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 700lt/min (42m3/h)

Μανομετρικό έως 15m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για οικιακά ή βιομηχανικά λύματα, βρώμικα νερά με στερεά μεγέθους έως 50mm, για υγρά που είναι συμβατά με τα υλικά της αντλίας, αποστράγγιση, εκκένωση φρεατίων, εξαγωγή νερού από λίμνες, κανάλια, άντληση βρόχινου νερού, άρδευση.