ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποβρύχιες αντλίες από ανοξείδωτο χάλυβα, με αξονική κατάθλιψη και βαλβίδα αντεπιστροφής.
Δυνατότητα αποστράγγισης σε ύψος 1 mm.
Ο κινητήρας ψύχεται από το αντλούμενο νερό που διέρχεται μεταξύ του χιτωνίου του κινητήρα και του εξωτερικού χιτωνίου.
Διπλός μηχανικός στυπιοθλίπτης άξονα με θάλαμο λαδιού.
Η αντλία είναι εξοπλισμένη με βαλβίδα αντεπιστροφής αναρρόφησης η οποία, κατά τη λειτουργία, επιτρέπει τη χειροκίνητη μετακίνηση της αντλίας σε πολλά σημεία του δωματίου και την άντληση νερού έως και 1 mm, αποφεύγοντας να χάσει την πλήρωσή της.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 100lt/min (6m3/h)

Μανομετρικό έως 10m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αποστράγγιση, διακίνηση ακαθάρτων, συντριβάνια, διακίνηση νερού