ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Υποβρύχιες αντλίες από ανοξείδωτο χάλυβα, με αξονική κατάθλιψη και ανοιχτή πτερωτή.
Ο κινητήρας ψύχεται από το αντλούμενο νερό που διέρχεται μεταξύ του χιτωνίου του κινητήρα και του εξωτερικού χιτωνίου.
Διπλός μηχανικός στυπιοθλίπτης άξονα με θάλαμο λαδιού. Μικρών διαστάσεων σε ποικιλιά εκδόσεων κατάλληλες για πολλές διαφορετικές εφαρμογές.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 500lt/min (30m3/h)

Μανομετρικό έως 20m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Άντληση νερού με αιωρούμενα έως 10mm, αποστράγγιση, εκκένωση φρεατίων, εξαγωγή νερού από λίμνες, κανάλια, άντληση βρόχινου νερού, άρδευση.