ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντλία αθόρυβη πολυβάθμια αυτόματης αναρρόφησης monoblock.
Ενιαίο ανοξείδωτο περίβλημα με εισαγωγή αξονική και κατάθλιψη ακτινική.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 133lt/min (8m3/h)

Μανομετρικό έως 51m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πιεστικά συγκροτήματα, διακίνηση νερού, ύδρευση, άρδευση