ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

“Πιεστικό συγκρότημα αυτόματης αναρρόφησης με ενσωματωμένο μετατροπέα συχνότητας. Αθόρυβης λειτουργίας.
Το MÈTA είναι μια λύση plug and play, η αντλία είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένο αισθητήριο πίεσης, ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής και ενσωματωμένο δοχείο πίεσης.
Το Vsd ελέγχει την έναρξη και τη διακοπή της αντλίας και επιτρέπει τη διατήρηση σταθερής πίεσης.”