ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μονοβάθμιες φυγοκεντρικές αντλίες αξονικής αναρρόφησης, με έδραση άξονα σε ένσφαιρους τριβείς.
Οι ηλεκτροαντλίες της σειράς N, B-N, N4, B-N4 συμμορφώνονται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό αρ. 547/2012 σε ισχύ από 01.01.2013.
Ονομαστικά σημεία λειτουργίας και κύριες διαστάσεις σύμφωνα με το EN 733.
Κατασκευή Back Pull Out (οπίσθιου διαχωρισμού), για απλή και γρήγορη αποσυναρμολόγηση – επανασυναρμολόγηση.
N, N4: έκδοση με σώμα αντλίας και πέδιλο στήριξης από χυτοσίδηρο.
B-N, B-N4: έκδοση με σώμα αντλίας και πέδιλο στήριξης από ορείχαλκο (οι αντλίες παρέχονται πλήρως βαμμένες).
Ονομαστική ταχύτητα περιστροφής (50 Hz): N = 2900 rpm & N4 = 1450 rpm

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 8000lt/min (480m3/h)

Μανομετρικό έως 95m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καθαρά υγρά τα οποία είναι μη επιθετικά στα τα υλικά της αντλίας (περιεκτικότητα σε στερεά έως 0,2%)
Για παροχή νερού
Για εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού, ψύξης και κυκλοφορίας.
Για αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Για άρδευση