ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντλία αυτόματης αναρρόφησης monblock, με ενσωματωμένο τζιφάρι.
NG: έκδοση με σώμα αντλίας και ενδιάμεσο από χυτοσίδηρο.
B-NG: έκδοση με σώμα αντλίας και ενδιάμεσο σε ορείχαλκο (οι αντλίες παρέχονται πλήρως βαμμένες).

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 75lt/min (4,5m3/h)

Μανομετρικό έως 50m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πιεστικά συγκροτήματα, διακίνηση νερού, ύδρευση, άρδευση.