ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντλία αυτόματης αναρρόφησης monblock, με ενσωματωμένο τζιφάρι.
Έκδοση με σώμα αντλίας και ενδιάμεσο από χυτοσίδηρο.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 158lt/min (9,5m3/h)

Μανομετρικό έως 75,5m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πιεστικά συγκροτήματα, διακίνηση νερού, ύδρευση, άρδευση. Διακίνηση θαλασσινού και υφάλμυρου νερού (τύποι B-NG)