ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντλία αυτόματης αναρρόφησης monblock, με ενσωματωμένο τζιφάρι.
Μια αντλία υψηλής ποιότητας για παροχή νερού οικιακής χρήσης. Σχεδιασμένο με περιβαλλοντικούς λόγους, με περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα, πτερωτή από κράμα ορείχαλκου με ελάχιστη χρήση πλαστικών υλικών.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 140lt/min (8,4m3/h)

Μανομετρικό έως 55,5m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για ελαφρώς ακάθαρτο νερό, βιομηχανία, άρδευση, διακίνηση θαλασσινού και υφάλμυρου νερού (τύποι B-C)