ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυγοκεντρικές αντλίες monoblock με ενσωματωμένο inverter. ηλεκτρικός κινητήρας 2 πόλων με εκτεταμένο άξονα απευθείας συνδεδεμένο με την αντλία έως 22 kW, νέα κατασκευή ενδιάμεσου για τυπικούς κινητήρες (φλαντζωτούς) από 30 έως 75 kW με ενσωματωμένο ωστικό έδρανο.
Περίβλημα αντλίας με αξονική αναρρόφηση και ακτινική κατάθλιψη στο πάνω μέρος, κύριες διαστάσεις και απόδοση σύμφωνα με το EN 733.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 5000lt/min (300m3/h)

Μανομετρικό έως 95m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καθαρά υγρά τα οποία είναι μη επιθετικά στα τα υλικά της αντλίας (περιεκτικότητα σε στερεά έως 0,2%)
Για παροχή νερού
Για εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού, ψύξης και κυκλοφορίας.
Για αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Για άρδευση