ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυγοκεντρικές αντλίες monoblock, ηλεκτροκινητήρες με εκτεταμένο άξονα απευθείας συνδεδεμένο με την αντλία.
NM: μονοβάθμιες.
NMD: με δύο πτερωτές back-to-back (με αξονική εξισορρόπηση ώσης).
Στόμια: με σπείρωμα ISO 228/1 (BS 2779).
NM, NMD: έκδοση με περίβλημα αντλίας και ενδιάμεσο από χυτοσίδηρο.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 1100lt/min (66m3/h)

Μανομετρικό έως 114m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για καθαρά υγρά τα οποία είναι μη επιθετικά στα τα υλικά της αντλίας (περιεκτικότητα σε στερεά έως 0,2%)
Για παροχή νερού
Για εγκαταστάσεις θέρμανσης, κλιματισμού, ψύξης και κυκλοφορίας.
Για αστικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
Για άρδευση