ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι αντλίες TOP MULTI® συνιστώνται για την άντληση καθαρού νερού και υγρών που δεν είναι χημικά επιθετικά για τα υλικά από τα οποία κατασκευάζεται η αντλία. Λόγω της υψηλής απόδοσης και της αξιοπιστίας τους, είναι κατάλληλες για χρήση σε εφαρμογές όπως η παροχή οικιακής ύδρευσης από δεξαμενές, δεξαμενές ή σχετικά βαθιά πηγάδια, για την άντληση βρόχινου νερού από δεξαμενές σε κήπους νερού ή για χρήση σε συστήματα άρδευσης κ.λπ