ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Kλασικές αργόστροφες αντλίες (1450 RPM) με μια ή περισσότερες βαθμίδες για μικρά ή μεγάλα μανομετρικά ύψη. Κατασκευάζονται με απόλυτη τυποποίηση και εν σειρά. Είναι οι πραγματικές αντλίες αυτομάτου αναρροφήσεως χωρίς ποτήρι ( βαλβίδα αντεπιστροφής) και έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής λόγω του ότι είναι αργόστροφες. Στην άντληση καθαρού και κρύου νερού χρησιμοποιείται η συνήθης κατασκευή με σώματα από λεπτόκοκκο χυτοσίδηρο και φτερωτές από φωσφορούχο ορείχαλκοσε άξονα από ανοξείδωτο χάλυβα. Προκειμένου για άντληση θαλασσινού νερού ή αραιών διαλυμάτων οξέων, οι αντλίες κατασκευάζονται εξ’ ολοκλήρου από φωσφορούχο ορείχαλκο σε ανοξείδωτο χρωμονικελιούχο 18/8, άξονα.