ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατάλληλες για χρήση με καθαρό νερό και υγρά που δεν είναι χημικά επιθετικά προς τα υλικά από τα οποία κατασκευάζεται η αντλία. Οι αντλίες αυτές χρησιμοποιούνται ευρέως σε οικιακές εφαρμογές, όπως η διανομή νερού σε συνδυασμό με μικρές και μεσαίου μεγέθους μονάδες πίεσης, καθώς και η άρδευση κήπων και διανομών κλπ.