ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντλίες αυτόματης αναρρόφησης με μηχανικό διάφραγμα για πυκνά υγρά που περιλαμβάνουν διαβρωτικά στερεά σε αιώρηση. Κίνηση απο κινητήρα ηλεκτρικό ή εσωτερικής καύσης. Είναι φτιαγμένες για σκληρές εφαρμογές, ειδικά για διακίνηση ρευστών με λάσπες και μεγάλα αιωρούμενα στερεά. Κάνουν γρήγορη αναρρόφηση από βάθος έως 6m, μπορούν να δουλεύουν σε ξηρή λειτουργία απεριόριστα. Μεγάλη αντοχή σε φθορά, μεγάλα ελεύθερα περάσματα.