ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιφερειακή αντλία monoblock (αντλία αναγέννησης) με περιφερειακή πτερωτή. Συμπαγής, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατασκευή με μονοκόμματο περίβλημα κινητήρα και ενδιάμεσο στην πλευρά της αντλίας.
Προστατεύεται από την είσοδο νερού στον κινητήρα από έξω.
B-CT: έκδοση με περίβλημα αντλίας σε ορείχαλκο (οι αντλίες παρέχονται πλήρως βαμμένες).