ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυγοκεντρικές αντλίες με ελεύθερο άξονα για σύζευξη σε κινητήρα ηλεκτρικό ή εσωτερικής καύσης.
Σώμα αντλίας με αξονική αναρρόφηση και ακτινική κατάθλιψη στο πάνω μέρος, κύριες διαστάσεις και απόδοση σύμφωνα με το EN 733. B-Ν: σώμα & πτερωτή από ορείχαλκο (οι αντλίες παραδίδονται βαμμένες).

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 8000lt/min (480m3/h)

Μανομετρικό έως 95m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Άντληση θαλασσινού νερού, βιομηχανικές εφαρμογές, ναυτιλία