ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Φυγοκεντρικές αντλίες monoblock, ηλεκτρικός κινητήρας με εκτεταμένο άξονα απευθείας συνδεδεμένο με την αντλία έως 30 kW, νέα κατασκευή ενδιάμεσου για τυπικούς κινητήρες (κατασκευή στέλεχος άξονα) από 37 έως 75 kW με ενσωματωμένο ρουλεμάν ώσης. Διαθέσιμες σε έκδοση 2900rpm & 1450rpm.
Σώμα αντλίας με αξονική αναρρόφηση και ακτινική κατάθλιψη στο πάνω μέρος, κύριες διαστάσεις και απόδοση σύμφωνα με το EN 733. B-ΝΜ: σώμα & πτερωτή από ορείχαλκο (οι αντλίες παραδίδονται βαμμένες).

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 8000lt/min (480m3/h)

Μανομετρικό έως 95m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Άντληση θαλασσινού νερού, βιομηχανικές εφαρμογές, ναυτιλία