ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Περιφερειακή αντλία monoblock (αντλία αναγέννησης) με περιφερειακή πτερωτή. Συμπαγής, κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατασκευή με μονοκόμματο περίβλημα κινητήρα και ενδιάμεσο στην πλευρά της αντλίας.
Προστατεύεται από την είσοδο νερού στον κινητήρα από έξω.
B-T: έκδοση με περίβλημα αντλίας σε ορείχαλκο (οι αντλίες παρέχονται πλήρως βαμμένες).

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 100lt/min (6m3/h)

Μανομετρικό έως 165m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πιεστικά συγκροτήματα, διακίνηση νερού, ύδρευση, άρδευση. Ψυκτικά & κλιματιστικά μηχανήματα. Τροφοδοσία λέβητα. Διακίνηση θαλασσινού και υφάλμυρου νερού (τύποι B-CΤ)