ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Σταθμός συγκέντρωσης και ανύψωσης με δεξαμενή πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας, ανθεκτικό στη διάβρωση, με ελάχιστες συνολικές διαστάσεις.
– GEO 40 μονή δεξαμενή ονομαστικής χωρητικότητας 40 λίτρων για εγκατάσταση τύπου GXRM.
– Mονή δεξαμενή GEO 230 ονομαστικής χωρητικότητας 230 λίτρων για εγκατάσταση ηλεκτροαντλίας τύπου GM 10, GQ, GX ή GM σειράς.
– Διπλή δεξαμενή GEO 500 ονομαστικής χωρητικότητας 500 λίτρων για εγκατάσταση δύο ηλεκτροαντλιών τύπου GM 10, GQ, GX ή GM σειράς.
Κιτ σωλήνων για σύνδεση ηλεκτροαντλίας.
Δύο πιθανές εγκαταστάσεις, στο επίπεδο του εδάφους ή υπόγεια.
Για υπόγεια εγκατάσταση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν επεκτάσεις.
Εύκολη πρόσβαση στην αντλία μέσω καλύμματος στερεωμένου με βίδες.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 800lt/min (48m3/h)

Μανομετρικό έως 20m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Αυτόματοι σταθμοί συλλογής και ανύψωσης λυμάτων, για τη διαχείριση οικιακών, αστικών και βιομηχανικών λυμάτων.
Για συλλογή και ανύψωση καθαρών λυμάτων και όμβριων υδάτων.
Για αποστράγγιση πλημμυρών.