ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατακόρυφες πολυβάθμιες monoblock με στόμια αναρρόφησης και κατάθλιψης ίδιας διαμέτρου διατεταγμένα στον ίδιο άξονα (σε σειρά).
Όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το υγρό, συμπεριλαμβανόμενου του περιβλήματος, είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 416lt/min (25m3/h)

Μανομετρικό έως 120m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Για συστήματα ύδρευσης.
Για καθαρά μη εκρηκτικά υγρά, χωρίς στερεά, ινώδη ή φθοροποιά σωματίδια, μη επιθετικά στον ανοξείδωτο χάλυβα (με ειδικά στεγανά κατόπιν παραγγελίας).
Μια αντλία για πληθώρα αστικών και βιομηχανικών εφαρμογών, για συστήματα ενίσχυσης πίεσης, συστήματα πυρόσβεσης, εγκαταστάσεις πλύσης υψηλής πίεσης, άρδευση, γεωργικές χρήσεις και αθλητικές εγκαταστάσεις.