ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κυκλοφορητές μεταβλητής ταχύτητας για οικονομία στο ρεύμα, με σύγχρονο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη (pm) και ενσωματωμένο inverter. Erp READY

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 3,3m3/h

Μανομετρικό έως 3,9m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης