ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κυκλοφορητές μεταβλητής ταχύτητας για οικονομία στο ρεύμα, με σύγχρονο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη (pm) και ενσωματωμένο inverter. Erp READY

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 4,2m3/h

 Μανομετρικό έως 7m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ηλιακά θερμικά συστήματα