ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κυκλοφορητές μεταβλητής ταχύτητας για οικονομία στο ρεύμα, με σύγχρονο κινητήρα μόνιμου μαγνήτη (pm) και ενσωματωμένο inverter.

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 4,5m3/h

Μανομετρικό έως 7,8m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης