ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κυκλοφορητές ορειχάλκινοι σταθερής ταχύτητας, με στόμια εισόδου – εξόδου inline. Για διάθεση σε χώρες εκτός ΕΕ

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Παροχή έως 3,9m3/h

Μανομετρικό έως 6,5m

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανακυκλοφορία ζεστού νερού χρήσης